Samen spelen en leren

School

Herken je het als je kind niet gelukkig is in de klas, zich niet goed kan concentreren, mee moet in de snelheid van de klas, maar dit eigenlijk niet red? Herken je het als de stof die wordt aangeboden niet aansluit bij de eigenheid van je kind? Of dat je kind achteruit gaat in de klas, terwijl het faalangst heeft? Dan kan ik je kind en jullie als gezin daarbij helpen. 

Steeds meer scholen gaan individueel naar de behoeften en kwaliteiten van hun leerlingen kijken. Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheden. Maar hoe kan je nu goed aansluiten bij de leerling en ook zo effectief mogelijk in groepsverband les blijven geven?  

Mijn zus is juf / docent op school. Van haar, maar ook van ouders, collega's en zelfs van kinderen hoor ik dat er te weinig tijd is om een kind individueel te begeleiden. De lessen zijn vaak al voorbereid, en er is weinig ruimte om daarvan af te wijken en in groepsverband kan je meer stof behandelen. 

En sluit je dan aan bij het leerproces of de individuele ontwikkeling van het kind? 

Als kind was ik minder goed in rekenen en kreeg ik bijles tijdens schooltijd. Of ik beter ben geworden in rekenen? Nee, ik bleef het lastig vinden. Waarom bleef ik dan bijles krijgen? Omdat de coach me erkende als persoon, me ruimte en tijd gaf om te ontdekken, me in mijn krachten zetten en ik de mogelijkheid kreeg nieuwe talenten te ontdekten, zodat ik zelfs voldoendes ging halen voor rekenen. 

Coaching op school

Het hierboven genoemde voorbeeld gaat over mezelf. Een coach is niet bedoelt om bijles te geven om een kind beter te laten worden in een schoolvak. Maar doordat er gekeken werd naar de mogelijkheden in plaats van het probleem, werd ik in staat gesteld om nieuwe krachten te ontdekken. En met die krachten ging ik voldoendes halen voor rekenen. Of ik er ook goed in werd? Nee, maar hoe erg is dat?

Zorg op maat 
Als docent wil je misschien graag wat anders kunnen bieden aan je leerlingen, maar zijn daar weinig mogelijkheden voor. Ik wil heel graag samen met de docenten kijken welke mogelijkheden er wel zijn. Op het journaal, in de media en in de praktijk wordt zo vaak gesproken over dat er meer zorg maat geboden moet worden in het onderwijs. Dit is het moment om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. 

Aansluiten bij de hulpvraag 
Daarom kijk ik graag met de docenten, de school, ouders en het kind naar de mogelijkheden. Belangrijk vind ik om aan te sluiten bij de hulpvraag in de vorm van ondersteuning en coaching. Dat elk kind de ruimte, tijd en mogelijkheden krijgt om zich te kunnen ontplooien en om daarnaast kind te kunnen zijn. 

Op deze wijze kan een leerproces (weer) op gang komen, doordat het kind de mogelijkheid krijgt om bij zichzelf te komen en om met nieuwe krachten struikelblokken aan te kunnen.  

Van een falend en onzeker kind werd ik een stralend kind met een positief zelfbeeld.