Werkwijze coaching 

Als je in het ziekenhuis bent opgenomen is er een groot team aan professionals betrokken bij de zorg van je kind. Ook als je kind ontslagen wordt kan het zijn dat er nog een aantal professionals nauw betrokken zijn bij het ziekte proces van je kind.

Als coach kijk ik samen met jullie naar de mogelijkheden buiten het ziekenhuis. Er wordt aandacht besteed aan de verwerking via spel, de ziektebeleving en psycho-educatie.

Ik ben zowel als Kindercoach als Gezin- en Opvoedcoach beschikbaar om te kijken naar de mogelijkheden.

Samen kan je nieuwe uitdagingen aan en samen kom je verder. Samen overwin je hobbels, bergen en is er meer ruimte voor de zon.

Coach Praktijk Samen Sterk

Wanneer je contact opneemt met Praktijk Samen Sterk (dit kan per mail en telefonisch) zullen we een telefonische afspraak maken om  de hulpvraag te bespreken.

Naar aanleiding van de hulpvraag zullen we een kennismakingsgesprek inplannen. 

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingstraject maken we persoonlijk kennis met elkaar.

Zo krijgen jullie een beeld wat ik doe als coach en kunnen de verwachtingen worden besproken. Van daaruit kan er aandacht worden besteed aan het vervolg in de vorm van een traject.

Het kennismakingsgesprek kan zowel thuis als in de praktijk plaats vinden.

Intake / Betrokken instanties

Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag en zullen de deze concreet in kaart brengen. Ook worden de wensen en verwachtingen nogmaals besproken.

Indien gewenst is het mogelijk om de intake met de betrokken instanties rondom het kind /gezin te laten plaatsvinden.

Aan de hand daarvan zal ik een coachplan opstellen. Alle partijen ondertekenen de coachovereenkomst en er worden vervolgafspraken gemaakt.

Het zieke kind 

Voor het kind is begeleiding mogelijk in de vorm van kindercoahing.

Broertjes en zusjes 

Voor de brusjes is er begeleiding mogelijk in de vorm van kindercoaching.

Ouderbegeleiding 

Ouder begeleiding is mogelijk, zowel individueel als gezamenlijk.

Het gezin 

Voor het gehele gezin is begeleiding mogelijk in de vorm van gezinscoaching.

Evaluatie

Na elke sessie vindt er een kort evaluatie moment plaats met de betrokkenen waarbij er aandacht wordt besteed aan de individuele wensen, behoeften en proces.

Ook wordt er gekeken naar de hulpvraag van het gehele gezin. De doelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

In een volgende sessie zal hier dan aandacht aan worden besteed om het proces te bevorderen

Eindgesprek 

Bij het eindgesprek vindt er een gesprek plaats waarin we met elkaar het proces bespreken en de huidige situatie.

Indien nodig wordt er gekeken voor verdere begeleiding.

©2018 Samen Sterk. 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin