Samen kan je alles aan! 

Werkwijze Gezins- en Opvoedcoach

Tijdens de gezin- en opvoedcoaching gaan we samen kijken naar een manier die bij jou, jullie en je gezin past. Te denken valt aan praktische opvoedingsondersteuning, waardoor je leert wat spontane ontwikkelingsmomenten zijn en hoe je deze van je eigen kind(eren) leert herkennen en stimuleren.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van video interactie begeleiding. Hierin wordt aandacht besteed aan de onderlinge interactie en hoe deze elkaar beïnvloeden. Er wordt aandacht besteed aan wat er goed gaat, zodat onbewuste krachten voortaan bewust ingezet kunnen gaan worden. Ter verbreding wordt er ook psycho-educatie aangeboden om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je kind(eren).

Elk gezinslid komt aan bod
Gezins- en opvoedcoaching is oplossingsgericht en een laagdrempelige vorm van begeleiding aan ouders en gezinnen. Aan elk individu wordt aandacht besteed omdat ik er vanuit ga dat alle gezinsleden invloed op elkaar hebben. Gezamenlijk gaan we op zoek naar elkaars kwaliteiten en wordt er aandacht besteed aan het aanleren van bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden en behoeften. Kleine veranderingen in de dagelijkse routine kunnen namelijk grote verschillen teweeg brengen. Inzicht in de eigen kwaliteiten maakt een verandering mogelijk.

Communicatie versterken
Door samen te kijken naar nieuwe mogelijkheden leer je weer inspelen om de behoeften en krachten van jezelf en je kind(eren) om tot oplossingen komen die voor jou/jullie werkbaar zijn en prettig aanvoelen. Dit doen we door middel van gesprekken, opdrachten, spelvormen, muziek, visualisatie, toneel, ontspanningsoefeningen en / of creatieve werkvormen. Dit ligt geheel aan waar de voorkeur bij de gezinsleden naar uit gaat. Tijdens de coaching proberen we de onderlinge communicatie te verbeteren, de draaglast te verminderen en de draagkracht te vergroten.

Heb je het gevoel dat je als ouder of één van je kind(eren) een steuntje in de rug kan gebruiken? Ga samen met mij de uitdaging aan door er niet alleen maar over na te denken, maar laten we het samen gaan doen! 

Je kunt een elftal hebben met de beste spelers van de wereld, maar zonder goede coach komen de individuele kwaliteiten in het team niet tot hun recht.

Contact Praktijk Samen Sterk

Wanneer je contact opneemt met Praktijk Samen Sterk (dit kan per mail en telefonisch) zullen we een telefonische afspraak maken om  de hulpvraag te bespreken.

Naar aanleiding van de hulpvraag zullen we een intakegesprek inplannen. 


Intake gesprek 

Het intakegesprek vindt bij jullie thuis plaats.  

Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag en zullen de deze zo concreet mogelijk in kaart brengen. Ook worden de wensen en verwachtingen  besproken.

Aan de hand daarvan zal ik een coachplan opstellen. Alle partijen ondertekenen de coachovereenkomst en er worden vervolgafspraken gemaakt.

Sessies

Tijdens de sessies zal ik verschillende interventies inzetten om samen aan de hulpvraag te werken. 

Eigen inbreng, zoals een spelvorm, vanuit het gezin is altijd mogelijk. Gezamenlijk zal er gekeken worden hoe dit geïntegreerd kan worden in het coachtraject. 

Evaluatie 

 Na elke sessie vindt er een kort evaluatie moment plaats met het gezin waarbij er aandacht wordt besteed aan de individuele wensen, behoeften en proces.

Ook wordt er gekeken naar de hulpvraag van het gehele gezin. De doelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

In een volgende sessie zal hier dan aandacht aan worden besteed om het proces te bevorderen.


Video Interactie begeleiding

Door analyse van korte video-opnames worden de beelden met elkaar besproken en geanalyseerd, met als doel een ieder inzicht te geven in de contactinitiatieven van elkaar. 

Deze kunnen vervolgens worden ingezet om het proces van de hulpvraag te bevorderen. Doordat er meer inzicht komt in elkaars behoeften, zal er onderling ook meer harmonie ontstaan.

Eindgesprek 

Bij het eindgesprek vindt er een gesprek plaats waarin we met elkaar het proces bespreken en de huidige situatie. 

Indien nodig wordt er gekeken voor verdere begeleiding.

©2018 Samen Sterk. 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin