Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden 

Werkwijze School

Wanneer je als docent en / of als school ergens tegenaan loopt is het mogelijk om hierover in gesprek te gaan en te kijken naar de mogelijkheden. Dit kan betrekking hebben op de groepsdynamiek in een school, het lastig vinden om structuur en rust in de klas in te bouwen of omdat er een aantal leerlingen zijn die een andere benadering nodig hebben.

Ouders kunnen ook om hulp vragen
Als je als ouder merkt dat je kind op school minder lekker in zijn vel zit, kan hier ook gezamenlijk naar gekeken worden. De sessies kunnen dan zowel op school als in de praktijk plaats vinden.

Gezamenlijk en / of in overleg met de school kan er gekeken worden wat uw kind nodig heeft om (opnieuw) in zijn krachten te komen, te kunnen en durven stralen.

Omdat elke school zijn eigen missie, visie en onderwijsvormen heeft, is het mogelijk om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij uw (hulp)vragen.   

Praktijk Samen Sterk

Wanneer je contact opneemt met Praktijk Samen Sterk (dit kan per mail en telefonisch) zullen we een telefonisch afspraak maken om de hulpvraag te bespreken.

Naar aanleiding van de hulpvraag zullen we een kennismakingsgesprek inplannen. 

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingstraject maken we persoonlijk kennis met elkaar.

Zo krijgen jullie een beeld wat ik doe als coach en kunnen de verwachtingen worden besproken. Van daaruit kan er aandacht worden besteed aan het vervolg in de vorm van een traject.

Het kennismakingsgesprek kan zowel thuis als in de praktijk plaats vinden. Aansluitend is het mogelijk om de intake te laten plaats vinden.

Intake gesprek

Het intakegesprek vind in principe op school plaats. 

Tijdens de intake bespreken we de hulpvraag en zullen de deze zo concreet mogelijk in kaart brengen. Ook worden de wensen en verwachtingen besproken.

Aan de hand daarvan zal ik een coachplan opstellen. Alle partijen ondertekenen de coachovereenkomst en er worden vervolgafspraken gemaakt.

Sessies

De sessies voor kinderen zijn zowel individueel als in groepsverband mogelijk .

Na elke sessie vindt er een kort evaluatie moment plaats waarbij er aandacht wordt besteed aan de individuele wensen, behoeften en het proces.

Ook wordt er gekeken naar de hulpvraag. De doelen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

In een volgende sessie zal hier dan aandacht aan worden besteed om het proces te bevorderen.


School / Docenten

Het kan zijn dat je als school / docent tegen bepaalde vraagstukken aanloopt die spelen in de school en / of in de klas, voor u persoonlijk of over het gedrag en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de kinderen in de klas.

Eindgesprek

Bij het eindgesprek vindt er een gesprek plaats waarin we met elkaar het proces bespreken en de huidige situatie.

Indien nodig wordt er gekeken voor verdere begeleiding.

©2018 Samen Sterk. 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin