Van je verlangen werkelijkheid maken

Werkwijze Kindercoach 

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding en gaat uit van de positieve intenties van het kind. Ik kijk naar het pure en unieke kind met zijn mogelijkheden, talenten en krachten, niet naar het probleem of dingen die het kind niet zou kunnen of een beperking vormen. Samen gaan we kijken hoe we dit vorm kunnen geven. Er is veel mogelijk in de coachsessies, waarbij het kind centraal staat.

Tijdens het traject wordt er gewerkt aan de hulpvraag. Na elke sessie wordt er geëvalueerd en worden de doelen zo nodig bijgesteld. In een volgende sessie zal hier dan aandacht aan worden besteed om het proces te bevorderen. Op deze wijze kan ik blijven aansluiten op de vraag van het kind. 

Door bij het kind te blijven en samen te kijken naar de mogelijkheden ontstaat er ruimte voor verandering en wordt het kind in staat gesteld om zijn eigen weg verder te gaan ontdekken. Dat je kind weer lekker in zijn vel zit, plezier heeft en trots kan zijn op zijn talenten!

Vertrouwensrelatie

Om de coachsessies zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat hetgeen uw kind met mij bespreekt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Gezamenlijk bespreek ik dit door met je kind. Dit betekent dat het kind leidend is bij de evaluatie na een sessie. 

Omdat je betrokkenheid als ouder essentieel is voor het slagen van het traject zal ik met u de ontwikkeling van uw kind bespreken. 

Uitzonderingen worden gemaakt wanneer de veiligheid en of de ontwikkeling van uw kind of anderen in het geding komt. Dit zal ik dan eerst met het kind bespreken en vervolgens samen of alleen met ouders.

Contact Praktijk Samen Sterk

Wanneer je contact opneemt met Praktijk Samen Sterk (dit kan per mail en telefonisch) zullen we een telefonische afspraak maken om de hulpvraag te bespreken.

Naar aanleiding van de hulpvraag zullen we een kennismakingsgesprek inplannen. 

Kennismakingsgesprek 


In het kennismakingstraject maken we persoonlijk kennis met elkaar. 


Zo krijgen jullie een beeld wat ik doe als coach en kunnen de verwachtingen worden besproken. Van daaruit kan er aandacht worden besteed aan het vervolg in de vorm van een traject.


Het kennismakingsgesprek kan zowel thuis als in de praktijk plaats  vinden. Aansluitend is het mogelijk om de intake te laten plaatsvinden.

Eindgesprek 


Bij het eindgesprek vindt er een gesprek plaats met ouders waarin het proces en het resultaat wordt besproken. 


Indien nodig wordt er gekeken voor verdere begeleiding.

©2018 Samen Sterk. 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin